Стартира новата учебна година за здравни медиатори
27.03.2023 zdravenmediator.net

     На 27 март 2023 г. бе открито обучението на кандидатите за здравни медиатори – випуск 2023 година. Сред официалните гости на откриването бяха г-жа Катя Ивкова (заместник-министър на здравеопазването), г-н Никола Петков (НССЕИВ), доц. Михаил Околийски (СЗО), г-жа Нели Стайкова (НСОРБ). 
     Новоизбраните медиатори бяха поздравени от г-жа Ивкова за решението им да станат част от професионалистите, които помагат на уязвимите общности. Тя отбеляза, че работата на здравните медиатори допринася към целите за устойчиво развитие на ООН 2030 в областта на доброто здраве и благополучието.
     Г-н Никола Петков от секретариата на НССЕИВ сподели с присъстващите ключови моменти от институционализирането на професията „здравен медиатор“ и подчерта заслугата на здравните медиатори и техните неуморни усилия за опазване на общественото здраве по време на пандемията от COVID-19.
     Доц. Михаил Околийски (Световна здравна организация) изрази удовлетворение от подкрепата, която Министерство на здравеопазването дава за създаването на работни места за хора, работещи на терен и сподели, че опитът на здравните медиатори ще бъде използван и развит от СЗО в посока създаване на програма за подкрепа на украинските бежанци в България, които са над 50 000 души. 
     Г-жа Нели Стайкова от НСОРБ поздрави новообучаващите се здравни медиатори от името на изпълнителния директор на Сдружението и им пожела успех в нелекия им път. Тя отбеляза повишения интерес на общините към професията „здравен медиатор“ в последните години и заяви готовност за подкрепа и продължаващо сътрудничество и занапред. 
     В рамките на откриването приветствия отправиха и домакините на обучението от Факултета по обществено здраве, в лицето на доц. Александрина Воденичарова. Проф. д-р Ивайло Търнев и д-р Радосвета Стаменкова, част от обучителния екип от страна на Медицински университет-София и Българска асоциация по семейно планиране (БАСП), поздравиха обучаемите като хора, ангажирани с кауза, която променя средата. Обучители-членове на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори също поднесоха приветствия и окуражиха новия випуск за успешно завършване на обучителния курс.
  Обучението на здравни медиатори за придобиване на професионална квалификация се организира за дванадесета поредна година съвместно от Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София и Националната мрежа на здравните медиатори. През 2023 година в обучителния курс за здравни медиатори участват 36 кандидати, които през месец април ще започнат работа в 26 общини в цялата страна. През 2023 г. обучението се провежда хибридно - в дистанционна форма в периода 27-31 март и присъствено в периода 4-13 април. 
     За първа година обучаемите ще преминат и през специализиран обучителен модул „Работа в болнични заведения“, който ще им даде знания, необходими за да оказват съдействие на медицинските екипи и пациентите на болнични заведения на територията на общините, в които работят. Модулът е разработен в рамките на проект “Здравеопазване за всички”, изпълняван от Министерство на здравеопазването в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори с финансиране по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Повече за проекта може да прочетете  тук.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net