БРЕМЕННИ БЕЗ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ - ТЕМА В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
22.05.2021 zdravenmediator.net

На 21 май 2021 г. в рамките на Европейската седмица на общественото здраве (17-21 май), беше представен аналитичният доклад „Цената на безразличието“. Докладът е част от застъпническата инициатива на Национална мрежа на здравните медиатори, Сдружение „Ларго“, Клуб на НСО и Жажда за живот за осигуряване на достъп за неосигурените бременни до адекватно проследяване на бременността. Представените данни в доклада недвусмислено показват, че за предоставяне на качествена здравна грижа и подобряване на здравето е необходимо да бъдат вложени усилия и средства на първо място в превенция и те биха били в пъти по-малко, отколкото за решаване на вече настъпил здравен проблем.

Форумът Майчиното и детско здраве – основа на ранното детско развитие, на който беше представен доклада се организира от Отдел "Детско и младежко здраве" на Националния център по обществено здраве и анализи съвместно с Тръст за социална алтернатива. Той е част от проект „С грижа от 0 до 3“, с фокус е подобряването на майчиното и детско здраве сред ромска общност. Участниците в събитието имаха възможност да споделят проблеми и възможни решения в политиките за подобряване на здравето на бременните жени, майките и децата в ранна възраст с акцент върху достъпа до качествени здравни грижи и услуги за семействата от социално-уязвими групи, живеещи в бедност. Особеното значение на грижата за най-уязвимите ясно пролича в контекста на здравната криза през последната година: “Пандемията засегна най-уязвимите групи – ромската общност и живеещите в бедност, и отправи предизвикателства към общественото здравеопазване, като задълбочи здравните неравенства”, каза доц. Красимира Костадинова, началник на отдел Отдел „Детско и младежко здраве“. 

Мотото на  Европейската седмица за обществено здраве през 2021 година е Обединени усилия в здравеопазването. Събитието в българския контекст мина под надслова Никой не трябва да остава без здравна грижа. Здравният сектор има изключително важна роля в отглеждането на детето. За да бъдат ефективни грижите, е важно здравето на цялото семейство. То е основен фактор, от който зависи качествената грижа за детето. Затова има семейства, които се нуждаят от цялостна налична подкрепа. Данните показват, че 70% от семействата с 3 или повече деца живеят в риск от бедност и социално изключване, като ромите са 77% от тях. Без да има добра координация между политиките и услуги, които обхващат петте компонента, не можем да имаме добро здраве за майките, бременните жени и децата до 3 години. 

Национална мрежа на здравните медиатори заедно с партньорските си организации ще продължава целенасочено да се застъпва за промяната на политиките спрямо здравно-неосигурените бременни. Повече за пренаталната грижа и застъпническите ни действия може да разберете като последвате Фейсбук-страницата Всяко бебе е безценно.

Тук разбере повече за проект „С грижа от 0 до 3“

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net