Мрежата на здравните медиатори на 10 години! Избрани бяха нов Управителен съвет и Председател!
19.11.2017 zdravenmediator.net

На 14, 15 и 16 ноември 2017 г. в София беше проведена поредната, единадесета Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“. В рамките на срещата здравните медиатори участваха в обучения за повишаване на квалификацията, изнесени от водещи специалисти по темите “Алергии в детската възраст”(проф. Пенка Переновска), “Значението на ХИВ/СПИН”(проф. Марияна Стойчева-Въртигова), “Варицела – съветите на специалиста(д-р Клара Балджиева), “Национални програми за превенция на рака на маточната шийка и на ротавирусните гастроентерити – резултати и предизвикателства”(д-р Ангел Кунчев), “Инфекциозни и заразни болести и начини на тяхното предаване”(д-р Валери Цеков).
На 15 ноември се проведе Общо отчетно-изборно събрание на организацията – в началото на събранието беше представена дейността на НМЗМ от 2011 до 2017 година и беше приет отчет за дейността на Управителния съвет. Изборната част включваше избор на нов Управителен съвет, Председател и Заместник председател, Етична комисия и Секретар.
Общото събрание реши в новия Управителен съвет на Мрежата да влязат проф. Ивайло Търнев, Диляна Дилкова, Цвета Петкова, Петър Цветанов, Антоанета Ефтимова, Наташа Тодорова, Наргис Михайлова, Жеман Хасан и Захари Атанасов. Досегашният Председател на НМЗМ Петър Цветанов получи огромна подкрепа от присъстващите на събранието, но обяви решението си да отстъпи мястото на ново лице и заяви подкрепата си за Антоанета Ефтимова, здравен медиатор в община Благоевград. Кандидатурата на Антоанета беше силно подкрепена от Общото събрание и тя стана новият Председател на НМЗМ. За заместник-председате бе избран Петър Цветанов. Малко по-късно, на първото си заседание, Управителният съвет преизбра за Секретар Огнян Каменов.
В следобедните часове на 15 ноември бяха гласувани и кандидатурите за членове на Етичната комисия на НМЗМ. В състава на Комисята влязоха: Кина Асенова, Дора Петкова, Хризантема Христова, Анита Маринова, Мирена Бочева, Георги Георгиев, Катя Кирилова. За Председател на Етичната комисия бе избрана Кина Асенова, здравен медиатор в община Тунджа.
Вечерта на 15 ноември в хотел Рамада се състоя и празнична вечеря по повод 10-годишнината на Мрежата и 20-годишнината на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Събитието бе уважено от колеги и съмишленици от други неправителствени организации, от обучители на здравните медиатори, от студентите по медицина, някои от които – настоящи лекари в реномирани софийски болници. Почетни грамоти получиха здравни медиатори, отличени за изключителен принос към развитието и утвърждаването на професията, както и някои от любимите ни обучители – проф. Майя Грекова, проф. Мира Кожухарова, проф. Радка Аргирова, д-р Радосвета Стаменкова. Празникът продължи с още много подаръци и думи на признание от страна на здравните медиатори към проф. Ивайло Търнев и експерти от екипа на Мрежата, с празнична торта, много танци, добро настроение и любов.        
На 16 ноември, под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание, се проведе дискусия по повод 10 години от създаването на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” (НМЗМ).
Четири информационни щанда представиха работата на здравните медиатори през годините в областите: Превантивна медицина, Сексуално и репродуктивно здраве, Работа с институции и Работа в общността. Щандовете бяха открити в парламента от д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание.
„Подкрепата на здравните медиатори е един от малкото примери за приемственост, последователност и реална инвестиция в профилактика, независимо от динамиката на политическите промени”,  заяви д-р Дариткова.
Дискусията бе открита от проф. д-р Ивайло Търнев, началник на Неврологичната клиника към УМБАЛ „Александровска” и председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, с участието на представители на държавни институции, национални консултанти, изтъкнати медицински специалисти, представители на регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, партньори от неправителствения сектор.
Основна тема на срещата бяха дейността и постиженията на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и здравните медиатори за 10-годишния период от създаването му. Бяха отличени ключови личности, които подпомагат въвеждането и реализирането на здравно-медиаторната програма в България през годините. Участниците споделиха опита, добрите практики и предизвикателствата по време на работата си сред уязвимите общности в различни региони на страната. Бе изтъкнат приносът на програмата за по-доброто сътрудничество между здравните медиатори, институциите и медицински специалисти с цел подобряване на качеството и достъпа до здравни грижи и услуги,както и за повишаване на имунизационния обхват в България. Сред най-значимите проекти бе  посочен „Let’s talk about protection” на ECDC – между 2012 и 2014 г. НМЗМ в партньорство с Националния център по заразни и паразитни болести адаптира културно и въведе в практиката на здравните медиатори и общопрактикуващите лекари ръководството „Да поговорим за предпазване от болести“, чиято цел е подобряване на комуникацията с родители, които имат притеснения относно задължителните имунизации. През 2016 г. НМЗМ печели Health Collaboration Award 2016 с международния проект „Заедно за по-добро здраве“, изпълняван в България, Румъния, Унгария, Словакия и Сърбия.
Набелязани бяха и предстоящите дейности за усъвършенстване на ефективността на програмата.
През 2018 г. на територията на България ще работят 230 здравни медиатори на делегиран бюджет към 117 общини. През 2007 г., когато професията „здравен медиатор“ е въведена в Националния класификатор на професиите в Република България, на територията на страната работят 57 здравни медиатори. През септември 2017 НМЗМ беше избрана от Европейската здравна платформа за една от 10-те НПО, осъществили най-успешни инициативи в областта на ваксинопрофилактиката. На 27 ноември 2017 г. ще бъдат обявени трите организации-победители.
Дискусията бе осъществена в рамките на експертния проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който стартира през м. март 2010 г. по повод епидемичния взрив от морбили, засегнал преди всичко ромските общности в страната. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции за намаляване на детската смъртност и подобряване на здравната информираност сред обществото. От 2012 г. проектът се разширява и извън пределите на България и  прераства в международен проект „Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас”, осъществяван в България, Румъния, Унгария и Словакия, а от 2015 г. и в Сърбия. 
За проекта:
През 2017 г. проектът се осъществява от Сдружение Национална мрежа на здравните медиатори в България с подкрепата на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание на Република България. Партньори на Инициативата са Министерство на здравеопазването, секретариатът към Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Министерство на финансите, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Министерство на труда и социалната политика и пациентски организации.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net