:: Галерия
Мониторингова мисия на НКП по проекти на програма ФАР

с. Мокреш, общ. Вълчедръм, обл. Монтана 31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

31.10.2008

от ляво на дясно:Анита Маринова-здравен медиатор Лом, д-р Георгиева-РЦЗ Монтана, д-р Петров-ръководител медицински екип "Хипократ", г-жа Петя Найденова-експерт от Дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на финансите, г-жа Росица Иванова-ДЕДВ към Министерски съвет, д-р Христова-специалист АГ, г-жа Кирилка Ефремова - кмет на с. Мокреш, Петър Цветанов-координатор обл. Монтана и здравен медиатор в общ. Вълчедръм, д-р Маринов ОПЛ; 31.10.2008


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net