:: Галерия
Международна работна среща в Братислава по проект „Заедно за по-добро здраве – за нас, от нас“, изпълняван от Мрежата

Международна работна среща в Братислава - европейска програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн - Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа, проект „Заедно за по-добро здраве – за нас, от нас“, изпълняван от Мрежата на здравните медиатори. 19.04.2012

19.04.2012

18.04.2012

19.04.2012

19.04.2012

19.04.2012

19.04.2012

07.05.2012

19.04.2012


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net