:: Галерия
Учредяване Мрежата на здравните медиатори

Общо събрание на Мрежата 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Приемане на устава на Мрежата 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Петър Цветанов - Председател на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Янко Шипаров - член на УС на Мрежата 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Предложение и избор на член на УС на Мрежата 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Членовете на Етичната комисия на Мрежата 23.04.2007

Членовете на Управителния съвет на Мрежата 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Представяне на целите на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Управителен съвет на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

Негово Превъзходителство - Посланикът на Кралство Нидерландия 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

д-р Георги Узунов - МЗ 23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007

23.04.2007


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net