:: Photo Gallery

Десета Национална среща ”Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
"Комплексен подход за ромско включване в община Монтана" - Българо-Швейцарска програма
Проект „Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво“
Обучение за здравни медиатори, МУ-София, випуск 2015
Осма национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” - София, 17/18 октомври 2014 г
ПРОФ. ИВАЙЛО ТЪРНЕВ: „Теологът може да говори за генетика, а медикът – за история на цивилизациите“
Обучение за здравни медиатори, МУ-София, випуск 2014
Седма национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” - София, 27 септември 2013 г.
Общо събрание на Националната мрежа на здравните медиатори - София, 28 септември 2013 г.
Регионална среща във Варна по проект "ROMA MATRIX"
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net