::
Заключителна среща по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение"

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

13.07.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

10.08.2009


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net