:: Здравни медиатори - профили

Валерия Аделинова Белова
Монтана

гр. Мотана 3400
районна поликлиника, ет 4, кабинет 401
ул. Цар Борис 3-ти

тел: 0884 397 917;
имейл: valeria_65@abv.bg
valeria_65@abv.bg
здравен медиатор в Община Монтана, член а Сдружение "Национална мрежа а здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net