:: Здравни медиатори - профили

Росица Стефанова Пенчева
Струмяни

с. Илинденци
ул. Синаница, 7

тел:0893 390 909;
имейл: rositsapencheva60@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Струмяни, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net