:: Здравни медиатори - профили

Софи Илиева Митева
Стралджа

Гр.Стралджа
ул.Хемус, №135

тел:0876 252 08;
имейл: sofitobei@abv.bg
http://zdravenmediatr.net
здравен медиатор в Община Стралджа, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net