:: Здравни медиатори - профили

Зина Огнянова Каменова
Мъглиж

гр. Мъглиж
площад - 3-ти март, №32;

телефон:0892 987 594;
имейл: zina.kamenova@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Мъглиж, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 



© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net