:: Здравни медиатори - профили

Юлияна Сашева Божилова
Провадия

гр. Провадия
ул. Дунав, № 39, етаж 3, стая 312;

сл.тел:0518 42207, вътр. 225;
моб.тел:0884 226 991;
имейл: uliana789@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Провадия, член на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net