:: Здравни медиатори - профили

Фея Николаева Янакиева
Петрич

гр. Петрич

тел. 0893 544 058;
имейл: feya.yanakieva@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Петрич, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net