:: Здравни медиатори - профили

Катя Росенова Александрова
Провадия

гр. Провадия - 9200
обл. Варна
ул. "Дунав" № 39

тел: 0894 616 569;
имейл: katia.rosenova@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Провадия, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net