:: Здравни медиатори - профили

Кристина Алексиева Михайлова
Дупница

гр. Дупница
ул. Максим Горки №24,

тел:0895 443 707;
имейл: keiti91@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в Община Дупница, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net