:: Новини

Представихме работата на здравните медиатори в България на важна международна среща
05.04.2011 ZdravenMediator.Net

   България се представи достойно, изнасяйки презентация в групата, работеща по проблемите на ромското здравеопазване. Може да се каже, че дългогодишните системни усилия и успехът на нашата програма  бяха основната коментирана добра практика, както в групата, така и по време на пленарните заседания.  В срещата взеха участие представители на държавни институции и НПО от всички страни от Средна и Източна Европа и Средна Азия, експерти от СЗО, Международната федерация по семейно планиране (МФСП), Международната организация по миграция (МОМ), различни структури на ЕС. Във финалните препоръки от срещата, които ще станат достояние на Министерствата по здравеопазване в региона, залегна силен текст за утвърждаването и подкрепата на здравното медиаторство. На срещата присъстваха представители на инициираната по български модел медиаторска програма в Македония. Получиха се и други заявки за сътрудничество – да се надяваме, че Сърбия ще последва Македония, а след нея ще се включат и други държави от Западните Балкани.  Защото ние сме първата, но не и последната мрежа на здравни медитори в региона!  

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net