:: Новини

МЛАДИ РОМИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
07.04.2010 ZdravenMediator.Net

На 7 април - деня на здравния работник и в навечерието на Международния ден на ромите в пресклуба „София-прес” в гр. София се проведе пресконференция под надслов „Млади роми за по-добро здравеопазване в България”, организирана от Институт Отворено общество – София. Модератор на срещата бе проф. д-р Ивайло Търнев. Поставено бе началото на кампания за информиране на обществеността за необходимостта от превантивни мерки срещу разпространението на морбили в България. Кампанията ще се проведе с подкрепата на МЗ и Институт Отворено общество и ще обхване градовете София, Лом, Монтана, Враца, Верлико Търново, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Сливен. На срещата присъстваха стипендианти от Стипендиантската програма за лекари и специализанти от ромски произход, стажанти от Четвъртата стажантска програма към Народното събрание на България, кандидат студенти роми по медицина, както и здравните медиатори Петър Цветанов, Валерия Белова, Кина Асенова, Ганчо Илиев, Нурхан Ибрямова и Анита Маринова. Петър Цветанов представи участието и ролята на здравните медиатори в профилактичните дейности в борбата срещу морбили. Валерия Белева разказа за срещаните трудности по време на извънредните имунизации и липсата на достатъчно ваксини. Д-р Кунчев от МЗ изтъкна важната роля на здравните медиатори при проведените имунизации.

Двама ромски студенти представиха информационната кампания за борба със заразните болести - Галя Трайкова, студентка по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ-София и Антон Чинков, студент по право в НБУ.  Директорът на Дирекция „Надзор на заразните болести”, д-р Ангел Кунчев, представи информация за епидемията от морбили в България.

Радостин Манов от Сдружение „Разнообразни и равни” представи Стипендиантската програма за студенти по медицина от ромски произход. През изминалата година 23 изявени младежи от ромски произход с високи академични постижения и желание за продължаване на образованието си в медицинските университети и колежи, са получили подкрепата на Стипендиантската програма. Всеки студент има ментор, който му помата в процеса на обучение.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net