:: Новини

Общини искат здравни медиатори
15.11.2009

Срещата се домакинства от Бисер Петров – старши специалист работа с малцинства в община Тетевен, а съорганизатор бе община Ловеч с представители – Катя Колева – главен експерт медикосоциални дейности и Наргис Сандова – здравен медиатор в община Ловеч. Гост на срещата беше и д-р Цветозарка Тотева – началник сектор РЗОК Ловеч. Мероприятието е част от проекта на Мрежата „Професията здравен медиатор – успешна политика за интеграция”. 

Представители на Мрежата запознаха присъстващите със сегашния статут и развитието на програмата за здравни медиатори, както и възможностите за формиране на нова група за обучение на здравнви медиатори в медицинския колеж на гр. Пловдив. Те представиха и дейността на Сдружението и възможността за съвместно сътрудничество на Мрежата с общините. 

Представителите на гр. Ловеч разказаха за успешната си практика на сътрудничество между здавен медиатор и община. Представителите на присъстващите общини заявиха интереса и нуждата си от здравни медиатори и ще уведомят за възможността кметовете и общинските си ръководства. 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net