:: Новини

Броят на здравно осигурените сред трудно-достъпните общности се увеличава с над 1000 човека годишно чрез работата на здравните медиатори
27.11.2019 zdravenmediator,net

На 27 ноември 2019 г., в гр. София, под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание се откри националната информационна кампания, посветена на дейността на Националната мрежа на здравните медиатори. 

Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание откри информационните щандове в сградата на Народното събрание. На щандовете здравните медиатори разказваха повече за своята работа и постижения в ключовите области здравно осигуряване, майчино и детско здравеопазване, хигиена и опазване на околната среда. 

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева приветства инициативата и засвидетелства своята подкрепа за проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“

„За поредна година Парламентът е домакин на тази социално-значима инициатива, която обединява много партньори от всички сектори и има подкрепата на Правителството от самото начало през 2010 г. С промените в Закона за здравето от юли 2019 г. народните представители показаха своята подкрепа – активностите на здравните медиатори са включени в законодателството на страната ни – да подпомагат общините и лекарите и населението в областта на здравната профилактика и предоставянето на медицинска помощ.“, подчерта г-жа Караянчева.  

Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание заяви, че това е една от най-устойчивите инициативи, показала приемственост през годините, която обединява всички участници в сектора на здравеопазването – държавен, неправителствен и частен, а активното участие на медицинските специалисти. „Имаме сериозни постижения през годините – не само по отношение на повишаване имунизационния обхват и предотвратяване на епидемии от ваксино-предотвратими заболявания, но и за съдействие на възстановяване на здравно-осигурителни права сред трудно-достъпните групи в страната – миналата година са били 1135 човека, тази година се очаква приблизително същият брой.  С образованието и дейността си здравните медиатори са добър пример за младите хора в общността – това е едно от нах-големите постижения на здравно-медиаторската програма – личният пример, чрез който можем да направим истинската промяна“, допълни тя.

Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-то Народно събрание сподели, че инициативата е близка до сърцето ѝ и тя е неин привърженик от самото ѝ начало. „Ваксинопрофилактиката е от изключително значение за здравето на всички в световен мащаб. Виждала съм работата на здравните медиатори на терен и знам колко много помагат те ежедневно на хората в общностите. Радвам се, че броят им е почти тройно по-голям и вече няма област в България без здравен медиатор. Българската здравно-медиаторска програма е пример за работата с трудно-достъпни уязвими общности в цяла Европа. И, ако днес ние имаме механизъм за информиране на родителите на деца от тези общности за ползите от ваксините, то още много имаме да работим с образованата част от обществото.“, сподели д-р Джафер.

Приветствие към участниците отправи и г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването. „За поредна година броят здравни медиатори се увеличава и през 2020 ще бъде 260 в 137 общини във всички 28 области на страната. След промените в Закона за здравето от юли тази година, очакваме до края на 2019 г. работната група към Министерство на здравеопазването да приключи работата си по Наредбата за дейността на здравните медиатори. През последните няколко месеца със съдействието на здравните медиатори и общопрактикуващите лекари, Министерство на здравеопазването чрез Регионалните здравни инспекции успя да направи 12 000 извънредни имунизации срещу морбили на деца с непълен имунизационен статус. Таргетните  области бяха Пловдив, Сливен, Монтана, Пазарджик и Бургас. Здравните медиатори работят за повишаване на знанията на хората в областта на здравето и са обучени да работят с деца и да предават посланията към тях и техните семейства по най-правилния възможен начин.“, каза г-жа Йорданова. 

Д-р Скендер Сила, ръководител на българския офис на Световната здравна организация заяви „Днес съм тук с всички вас, за да споделя пълната подкрепа на СЗО за Националната информационна кампания по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“. Ваксините спасяват милиони човешки животи в глобален мащаб всяка година. Всяка държава трябва да постави като свой приоритет постигането на най-високо имунизационно покритие с всички рутинни ваксини сред населението. Осигуряването на достъп до имунизационни услуги е централно за постигането на универсално здравно покритие. Имунизациите са едно от най-добрите вложения в общественото здраве. За всеки похарчен долар за имунизация, 16 долара cе вращат в здраве и спестени разходи в бъдеще. СЗО цени важната роля на всеки един в България и в частност ролята на Националната мрежа на здравните медиатори, за достигане на възможно най-много хора в страната, за по-здраво бъдеще за всички с основната цел никой да не бъде изоставен. Ние сме заедно в тази важна мисия! Пожелавам успех на всички!.“, допълни той.

Проф. Ивайло Търнев, председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, благодари на всички партньори за съдействието и подчерта, че това е ключът към всеки един успешен проект. „Имаме много постижения, които нямаше да бъдат възможни без отдадеността на каузата, защото здравното медиаторство освен професия е и кауза. Имаме и редица предизвикателства, които, уверен съм, заедно ще преодолеем. Едно от най-съществените е необходимост от мониторингова програма за дейността на здравните медиатори. Това ще помогне за оптимизиране на активностите ни в общините, но и на национално ниво, ще осигури така нужния за работата ни анализ от събраните данни на терен и доведе до подобрение в предлаганите от ЗМ услуги и цялостната система на здравеопазването, посредством конкретна обратна връзка по наболели за обществото ни проблеми.“, допълни той.

Антоанета Евтимова, председател на Националната мрежа на здравните медиатори отчете основните постижения и резултати за 2019 г. „За половин година сме провели над 3500 здравно-информационни срещи и обучения с над 12000 участници, съдействали сме за осъществяване на профилактични прегледи – деца – 6109, възрастни – 5355, за имунизации по имунизационния календар на Р България – деца – 8475, възрастни – 1059 – извън извънредните имунизационни кампании“. Тя допълни, че в кампанията по хигиена участват 64 общини и 95 здравни медиатори, като се надява през 2020 г. броят им да се увеличи. „Кампаниите се приемат много положително от всички, защото здравните медиатори са хора от общността и работят ежедневно на терен, с най-нуждаещите се.“, сподели още г-жа Ефтимова. 

Като партньор на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ гостите на събитието поздрави и г-жа Лиза Бонадона, генерален мениджър на ГлаксоСмитКлайн за България. „Почти десет години GSK подпомага проекта Инцииатива за здраве и ваксинопрофилактика и работата на здравните медиатори – гордеем се да бъдем доверени партньори на институции, медицински специалисти и обществото като цяло. Програмата на Национална мрежа на здравните медиатори за хигиената е едно от нещата, с които много се гордеем – историята на Сапун и Капчица има потенциала да влезе в българските училища, защото подобряването на хигиенните навици на децата е важно за всяко дете. Повишаването на имунизационния обхват е традиционна за тях дейност, от която цялото ни общество – не само в България, но и в Европа има полза – благодарение на нея е възможно ограничаването на епидемии от ваксино-предотвратими заболявания. Ще се радваме да продължим да ги подкрепяме и за тяхното продължаващо обучение, защото благодарение на него ЗМ подобряват разбирането си за различните заболявания и са по-полезни за общността“, заяви г-жа Бонадона.

В срещата, освен представители на Националната мрежа на здравните медиатори, участваха и представители на държавни институции, национални консултанти, изтъкнати медицински специалисти, партньори от неправителствения сектор. 

XIII-та Национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ продължава в следващите два дни с обучителен компонент, в рамките на който здравните медиатори от цялата страна получават здравна информация по различни теми, представена от водещи специалисти в областта на социално-значимите, заразните и незаразните и детските болести. 


За повече информация:

Диляна Дилкова

Национална мрежа на здравните медиатори

d.dilkova@gmail.com 

+359895122440

   

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net