:: Новини

Първа среща по проект ROMOMATTER в Севиля
13.02.2019 zdravenmediator.net

На 28 и 29 януари в Севиля, Испания, се проведе първата международна работна среща по проект ROMOMATTER, в който Националната мрежа на здравните медиатори  участва като партньор. Домакин на срещата беше Факултетът по психология на Университета в Севиля, а останалите участници бяха представители на университети и организации, работещи сред и с ромски общности от Испания, Румъния, Унгария.
Проектът е финансиран от Европейската комисия по програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020, а периодът му на изпълнение е двегодишен - 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г.
ROMOMATTER насочва внимание към ситуацията на младите ромски момичета, които живеят в общности, в които отпадането от училище и ранните бременности и бракове са често срещани. Амбицията на проекта е да разгърне дейности на няколко нива – със самите ромски момичета, които ще бъдат поканени да участват в регулярни срещи като група, в рамките на която ще могат да обсъждат важни за тях теми и да планират малки кампании сред общността по въпроси, които ги засягат. Приобщени към дейностите ще бъдат също родителите и възрастните, на които момичетата разчитат, както и представители на важни за общността местни институции – училища, лекари, представители на община, здравни медиатори и др. Целта на тези дейности ще бъде да се подкрепи способността и желанието на младите момичета да продължат образованието си, да правят осъзнати избори за своето бъдеще, да добият усещане за своята ценност като личности, да пристъпват към семеен живот и бременност тогава, когато са истински готови за това.
За изпълнението на проекта в България НМЗМ ще си сътрудничи с Тръста за социална алтернатива, които също са партньори по ROMOMATTER и отговарят за тренингите и оценката на дейностите.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net