:: Новини

КАК ДА ГОВОРИМ С ДЕЦАТА ЗА ХИГИЕНА – РАБОТНА СРЕЩА
15.09.2018 zdravenmediator.net

На 12 септември в гр. София се състоя работна среща, част от застъпническите дейности на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ в рамките на международната програма PHASE (Personal Hygiene and Sanitation Education) за подобряване на личната хигиена, насочена към деца и техните семейства. 

Програмата в България е част от проект „Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас“, финансиран от Глаксо СмитКлайн.

В срещата участваха представители на неправителствени организации, РЗИ, учители и медицински сестри в училища и детски градини, здравни медиатори. Бяха представени материали, разработени от екип на НМЗМ съвместно със здравни медиатори от страната - карти за игра и помагало за провеждане на здравно-образователни срещи с деца и родители „Чудните приключения на Сапун и Капчица“. Участниците споделиха своя опит от работата с деца в училища, детски градини, с мигранти и бежанци, с деца, непосещаващи училище, с родители. Бяха обсъдени следващите стъпки и възможностите за бъдеща съвместна работа.

Екипът на НМЗМ представи кампаниите, инициирани до момента – Световния ден за миене на ръце (15 октомври), отбелязан през 2016 и 2017 г. и кампанията „Моето тяло“ от 2017 г., фокусирана върху предпазването от паразити. Бъдещите планове за работа по програмата PHASE включват продължаване на отбелязването на Световния ден за миене на ръце и през 2018 и 2019 г., както и задълбочаването на работата по две теми, които бяха идентифицирани от здравните медиатори като приоритетни. Първата от тях е хигиената на зъбите и устната кухина, включително грижа за зъбите и хранене от най-ранна детска възраст. Втората ключова тема - за боклука и опазването на чистотата на околната среда, включва разглеждане на проблема от гледна точка на предотвратяване на инфекциозни заболявания, но и от екологична гледна точка

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net