:: Новини

Мрежата спечели второ място в тазгодишното издание на Европейската здравна награда
30.11.2017 zdravenmediator.net

   На 27 ноември 2017 европейският комисар по здравето и безопасността на храните Витенис Андриукайтис удостои Националната мрежа на здравните медиатори с второ място сред неправителствените организации, участвали в кандидатстването за обявената няколко месеца по-рано от Европейската здравна платформа (EU Health Policy Platform) Европейска здравна награда 2017 – „Насърчаване на имунизациите“. Европейската здравна награда има за цел да отличи неправителствени организации за инициативи, които допринасят за подобряване на общественото здраве и имат потенциала да бъдат пренесени и в други държави.

   

   В надпреварата участваха 27 организации от 16 европейски държави, сред които през октомври тази година 10 бяха избрани за финалисти. 
   

   Наградата е признание за усилията на НМЗМ, която в партньорство с други НПО, е успяла да развие и разшири здравно-медиаторния модел, за да подобри нивото на обществено здраве и да работи с уязвими общности, които срещат трудности в достъпа до здравната система.

   В кандидатурата си НМЗМ представи работата на здравните медиатори в областта на ваксинопрофилактиката през последните години; усилията за осигуряване на добро имунизационно покритие сред най-уязвимите групи от населението; сътрудничеството със здравните власти в усилията за осигуряване на извънредни имунизации; екипната работа с общопрактикуващите лекари, в резултат на която в редица населени места успешно се изпълняват не само имунизациите по задължителния календар, а и препоръчителните имунизации срещу рак на шийката на матката и ротавируси. 

   Според оценката на журито, българската инициатива за достигане до ромското население чрез здравна медиация и сътрудничеството с медицинските професионалисти, показват градивен подход и демонстрират много добър ефект.
   

   Наградата на НМЗМ беше връчена на Диляна Дилкова, член на УС и представител на Мрежата на срещата на Платформата в Брюксел. По време на награждаването тя каза: „Днес повече от 200 здравни медиатори в България стискаха палци за този момент. Благодаря на Европейската здравна платформа от тяхно име. През 2010 г., когато Европа беше завладяна от морбили, българските здравни медиатори подпомогнаха здравните власти за поставянето на близо 200 000 ваксини. Епидемията от мобили тогава беше спряна и ние вярваме, че работата на здравните медиатори е причината тази година в България да има малко случаи на морбили. Благодаря за наградата още и защото вярвам, че тя ще бъде още един сериозен аргумент в подкрепа на усилията ни здравните медиатори да бъдат включени в Закона за здравето. За да завърша, бих искала да изразя и благодарност към компания ГлаксоСмитКлайн, която от години подкрепя нашите инициативи в областта на превенцията и работата с уязвими групи. Те ни подкрепят и в обмяната на опит с други държави и благодарение на тази подкрепа здравното медиаторство се разпространява като една успешна практика.“
   

   Трета награда беше присъдена на Европейската асоциация на студентите по фармация за кампанията им за превенция чрез информиране на обществеността за ползите от имунизациите и за усилията им да достигнат до представители на различни социални слоеве на местно, национално и европейско ниво.
   

   Първа награда получи организацията на словенските студенти по медицина SloMSIC. Основна цел на тяхната работа по проекта „Имуно“ е да се повиши информираността на обществото за значимостта на ваксините чрез уъркшопове за бъдещи родители и ученици в горния курс, както и организирането на имунизации за сезонен грип. Проектът популяризира и петиции, адресирани до отговорни лица и институции, осъществява застъпнически кампании за въвеждане на практики, които са доказали ефективността си в миналото или в чужди държави.

   Повече информация за Европейската здравна награда:

               https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net