:: Новини

Кампания в общността по въпросите на майчиното и детското здравеопазване
29.11.2017 zdravenmediator.net

 На 21 ноември 2017г. в с. Габровница се проведе последната от общо седем информационни срещи в рамките на кампанията „Майчино и детско здравеопазване”. Темите, които бяха  във фокуса на срещите в кварталите  „Кошарник” и „Огоста” на гр. Монтана, с. Вирове, с. Безденица и с. Габровница, са:  „Майчино и женско здраве” и „Детско здравеопазване”. Петимата здравните медиатори  – Валерия, Лили, Бети, Соня и Илица проведоха беседите, в които взеха участие над 100 човека – основно жени и младежи. Други дейности на здравните медиатори в кампанията, които се изпълняват в рамките на кампанията,  са: Патронаж и работа с най-уязвимите семейства с малки деца (индивидуална работа), организиране на информационни пунктове в дните на предстоящите профилактичните прегледи, ежедневно информиране за важността от редовни профилактични прегледи.

 През декември 2017г. предстои  старт на АГ и педиатрични прегледи в целевите населени места. В тази връзка е необходимо още по-целенасочено информиране и запознаване на общността с предстоящите прегледи и съптстващите ги дейности.

 Информационните кампании предоставят възможност не само повече хора от общността да се информират по конкретни теми, но и допринасят за осъзнаването на ползите от профилактичната дейност. Уязвимите общности имат нужда не само от информация, но и от убеждаване и мобилизация, за да бъдат предстоящите профилактични прегледи по-ефективни.

   В проект „Комплексен подход за включване на ромите и други уязвими групи в община Монтана”, НМЗМ има ангажимент да проведе още двеинформационни кампании сред целевите общности.    

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net