:: Новини

Здравният медиатор на бурния Харманли - Фани Иванова е новата надежда за местните хора
03.12.2016 zdravenmediator.net

         Фани Иванова работи като здравен медиатор от няколко месеца в прочулото се напоследък Харманли. В началото на годината тя спечели организирания от общината и НМЗМ конкурс за позицията в рамките на проект "Заедно за по-добро здраве"*.
          Нейната отдаденост на работата в полза на уязвимите хора от града и околностите веднага се забелязва и тя е поканена от РЗИ Хасково да помага при профилактични прегледи и консултации в района.
         За по-малко от месец съвемстно с РЗИ Хасково и МБАЛ Хасково се осъществяват 400 изследвания на пълна квърна картина на здравнонеосигурени представители на уязвими групи. Фани предварително изготвя график с желаещите, след това придружава медицинските специалисти при извършване на неободимите изследвания. Здравният медиатор работи предимно на територията на гр. Харманли в кварталите Маламар и Хаджи Яневото герме. Работата на екипа добива популярност в района и те са ангажирани да направят изследвания и в Любимец, където все още няма здравен медиатор. Там са изследвани още 135 души.
          В работата си като здравен медиатор, по време на обходите в двата квартала, Фани Иванова ежедневно се сблъсква с най-различни казуси и проблеми - наскоро тя успява да организира набиране на средства за лечение на млад мъж, болен от рак. Фани си партнира с общопрактикуващите лекари в града и съдейства за редовното явяване на пациентите за имунизации и прегледи. Наскоро тя премина и през обучение за работа с деца на тема "Хигиена" и предстои да разшири още обхвата на своите дейности.
           За краткия си стаж като здравен медиатор Фани успя да се представи като добър професионалист и да спечели високите оценки не само на медицинските специалисти, но и на местинте институции. Надяваме се работата на Фани да продължи да бъде все така успешна и занапред.
      *Проект "Заедно за по-добро здраве" е междунароедн проект, финансиран от компания ГлаксоСмитКлайн, изпълняван от Националната мрежа на здравните медиатори в България. По проекта работят и организации от Румъния, Словакия и Унгария.
 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net