:: Новини

Информационна кампания посветена на здравни въпроси организираха здравните медиатори в квартал "Огоста" на гр. Монтана
03.08.2016 zdravenmediator.net/

На 27 юли 2016г., здравни медиатори от проект „Комплексен подход за ромско включване в Община Монтана“, по Българо-Швейцарска програма,  проведоха информационна кампания в квартал “Огоста”, която има за цел – засилване ролята на ЗМ в община Монтана и превръщането им в ресурс за въздействие и помощ сред уязвими групи за изпълнение на дейностите по проекта. “Тази кампания е подготвителната фаза на предстоящата ни работа в ромските квартали. Вярвам, че утвърденото доверието на хората към нас, ще ни отвори врати за ефективно изпълнение на предстоящото през есента картографиране.” – категоричен е Петър Цветанов – Председател на Управителният съвет на Националната мрежа на здравните медиатори и координатор на НМЗМ – партньор по проекта. 
Националната мрежа на здравните медиатори е част от широк партньорски екип с община Монтана и през април 2016г. назначи петима здравни медиатори по проекта.  Мрежата ще се фокусира върху работата с общността, като основната цел е да се повиши информираността и да се подобри чувствителността на ромите по отношение на здравната профилактика с фокус върху жените и децата, с което да бъде улеснен техният достъп до първични здравни грижи. Нашият сайт: http://zdravenmediator.net/, ще предоставя актуална информация за напредъка на проекта за всички интересуващи се! 
Чрез импровизиран пункт бяха разпространени брошури, които на достъпен език, поднасят важна здравна информация. На място в квартала ЗМ определяха индекс на телесна маса, а рисковите бяха информирани за превенция на сърдечно-съдовите заболявания и последици от хипертонията. Дейността се осигури със здравни материали, предоставени от експертите на РЗИ-Монтана – Петя Кирилова и Галя Димитрова. Направи се и промоция на проекта и предстоящите дейности – картографиране, работа с подрастващи и семейства, безплатни медицински прегледи и др.
Много полезни бяха и консултациите на младите майки за ползата от имунизациите, предоставиха им се и имунизационни календари. Всеки, който желаеше, можеше да си направи онлайн проверка на здравният статус с помощта на ЗМ. Те  предоставяха информация за целевите помощи за първокласниците, като не пропускаха възможността да убеждават родителите за важността от образованието на техните деца.
В посещения по домовете четиримата здравни медиатори - Петър Цветанов, Валерия Белова, Елизабет Каменова и Соня Руменова осъществиха и индивидуални консултации по различни казуси.
Предстоят  информационни кампании и в другите две локации на проекта - квартал Кошарник, където живее компактно ромско население и с. Габровница. Снимки от кампанията са публикувани на:

http://zdravenmediator.net/gallery.php?page_id=25&category_id=36 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net