Инициатива на областни отговорници на НМЗМ в Каварна и Сливен
05.07.2022 zdravenmediator.net

По инициатива на областни отговорници през юни 2022 Националната мрежа на здравните медиатори проведе две работни срещи на здравни медиатори в Каварна и в Сливен, на които присъстваха медиатори от областите Добрич, Разград, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Възможността да се съберат на живо над 50 здравни медиатори се осъществи благодарение на проекта „ Развиване и повишаване  на капацитета на екипа на Националната мрежа на здравните медиатори в България“, подкрепен от Фондация „Отворено общество“ Берлин.

Бяха обсъдени  проблеми и решения при отчитане дейността на здравните медиатори, решаване на сложни казуси и основни предизвикателства в работата на ЗМ като: проследяване и съдействие за редовното поставяне на задължителни имунизации, страхове и преодоляването им, свързани с ваксините срещу Ковид 19, проблеми на работното място и други. Всеки сподели своите постижения и трудности и се идентифицираха общини, в които има нужда от мониторинг.  Специално внимание се обърна на новите здравни медиатори, които започнаха работа през месец май, тази година.

Една от основните цели на проекта е да подобрим организационния си капацитет, да развием екипа на здравните медиатори, които са областни отговорници. В България ЗМ работят във всички 28 административни области на страната. Структурата на НМЗМ на регионално ниво е изградена така, че всеки областен отговорник отговоря за  средно 15 ЗМ. Основна цел на областните отговорници е осъществяване на по-лесна и бърза връзка с всички ЗМ. До този момент всички областни отговорници са поели на доброволен принцип задачата да координират ЗМ в техните региони.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net