:: Списъци

СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2008 ГОДИНА

Асеновград                           2

 

1. Гинка Радкова Радкова

2. Юсуф Юмер Билял

 

Бобов дол                              1

 

3. Катя Петрова Елмазова

 

Бургас                                    1

 

4. Нигяр Ахмед Гангарлак

 

Варна                                     5

 

5. Лейля Хасан Хюсеин

6. Орхан Кемал Хюсеин

7. Зарко Красимиров Зарков

8. Жеман Мехмед Хасан

9. Красимир Кирилов Добрев

 

Видин                                     1

 

10. Кристина Маринова

 

Враца                                     2

 

11. Калин Диков Иванов  

12. Албена Антова Кисьова 

 

Вълчедръм                            1

 

13. Петър Руменов Цветанов

 

Вършец                                 1

 

14. Лидия Младенова Илиева

 

Ветово                                   1

 

15. Аксения Северинова Демирева

 

 

Добрич                                   2

 

16. Нели Веселинова Джамбазова

17. Нурджихан Шекир Сюлейман

 

Дупница                                6

 

18. Ани Янкова Стоянова

19. Надка Георгиева Методиева

20. Оля Сашова Стоянова

21. Сашка Кирилова Христова

22. Евгени Рангелов Стоянов

23. Даниела Райчева Любенова

 

Елхово                                   2

 

24. Тинка Чавдарова Ангелова

25. Дочка Чавдарова Ангелова

 

Завет                                      1

 

26. Сениха Мустафа Ахмед

 

Исперих                                 1

 

27. Метин Руфи Шефкет

 

Казанлък                               1

 

28. Виолета Стоянова (или Златка Стефанова)

 

Козлодуй                               4

 

29. Анула Лазарова Найденова 

30. Ваня Гълабинова Стефанова

31. Корнелия Мануилова Маринова

32. Мариета Данчова Мончева

 

Кубрат                                   1

 

33. Севдалина Асенова Колева

 

Кюстендил                            6

 

34. Манчо Ванчев

35. Юлия Георгиева Николова

36. Янко Любенов Шипаров

37. Недка Славчова Милчова

38. Пламен Иванов Димитров

39. Ивайло Милчов Ковачев

 

Ловеч                                     2

 

40. Анка Ангелова Божурова

41. Наргис Алекова Сандова

 

Лом                                        5

 

42. Елза Светославова Благоева

43. Лилия Сашкова Иванова

44. Люсиен Едиев Литов

45. Рашко Борисов Рашков

46. Татяна Тошева Кирилова

 

Медковец                              1

 

47. Димитринка Цветанова Борисова

 

Оряхово                                1

 

48. Васил Калоянов Янев

 

Пазарджик                            5

 

49. Васил Петров Минков

50. Сийка Цанкова

51. Иванка Иванова Минева

52. Ненка Найденова Петрова

53. Софка Сандова Юрукова 

 

Панагюрище                        1

 

54. Кунка Иванова Ангелова 

 

Пещера                                  1

 

55. Ешреф Исмаил Рустем 

 

Пловдив                                2

 

56. Ракип Раиф Юсеин                                                

57. Нурхан Орханова Ибрямова

 

Разград                                  1

 

58. Ремзие Хасанова Юсеинова

 

Ракитово                               2

 

59. Веселина Маринова Кочева

60. Анче Емилова Кривонозова 

 

Сандански                            1

 

61. Георги Симеонов                       

 

Сапарева баня                     1

 

62. Райна Методиева

                                    

Сатовча                                 1

 

63. Веселка Веселинова Каптиева 

 

Септември                            2

 

64. Сабире Раим Рамадан

65. Асенка Христова Манева 

 

Сливен                                  6

 

66. Енчо Ганчев Христов 

67. Йорданка Цанкова Ганушева-Христова 

68. Наташа Иванова Тодорова

69. Сашо Мешев Йорданов

70. Маргарита Ганчева Христова

71. Теодора Банкова Дондукова

 

София                                    4

 

72. Анна Александрова Илиева

73. Ася Сотирова Рангелова 

74. Цанка Миланова Котева

75. Мирослава Йорданова Велкова 

 

Стара Загора                        2

 

76. Ганчо Александров Илиев

77. Фиданка Русева Атанасова

 

Стралджа                              2

 

78. Мильо Калчев Добрев

79. Благовеста  Стефанова Михалева

 

Тунджа                                  3

 

80. Катя Иванова Иванова

81. Минка Илиева Мишева

82. Атанаска Русева Мутафова

 

Хайредин                              2

 

83. Бисер Борисов Костов 

84. Валери Емилов Петров 

 

Хасково                                 2

 

85. Севда Шибилева Асенова

86. Сема Младенова Асенова 

 

Ямбол                                    6

 

87. Асен Пламенов Стоянов

88. Стефка Хаджиева Монева

89. Кина Атанасова Асенова

90. Калина Иванова Илиева

91. Дияна Йорданова Атанасова

92. Иван Тодоров

 

Още в Списъци:

» СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ, СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2014 ГОДИНА
» СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ, СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2013 ГОДИНА
» СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ, СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2012 ГОДИНА
» СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2011 ГОДИНА
» СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2009 ГОДИНА
» РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 111 ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В 54 ОБЩИНИ, ФИНАНСОВО ОСИГУРЕНИ ЧРЕЗ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2008 Г.
» Допълнителен поименен списък на обучените и сертифицирани 19 нови здравни медиатора за 2008


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net