:: Списъци

Допълнителен поименен списък на обучените и сертифицирани 19 нови здравни медиатора за 2008

Cписък с 19 обучени и сертифицирани здравни медиатора

 

име

Удостоверение №

дата

1. Бранимир Руменов Радев, гр. Шумен

1

15.02.2008

2. Мартин Красимиров Асенов, гр. Шумен

2

15.02.2008

3. Емилиян Маринов Станчев, гр. Шабла

3

15.02.2008

4. Неделко Георгиев Сулев, гр. Костенец

4

15.02.2008

5. Румен Георгиев Петров, гр. Видин

5

15.02.2008

6. Атанас Христeв Желязков, гр. Садово

6

15.02.2008

7. Мария Ванчова Симеонова, гр. Долна баня

7

15.02.2008

8. Златка Василева Иванова, гр. Долна баня

8

15.02.2008

9. Васка Цекова Радулова, гр. Берковица

9

15.02.2008

10. Цветомира Викторова Спасова, гр.Якимово

10

15.02.2008

11. Здравко Огнянов Аргиров, гр. Перник

11

15.02.2008

12. Калинка Захариева Атанасова, гр.Каварна

12

15.02.2008

13. Анифе Рахим Хасан, гр. Добрич

13

15.02.2008

14.Красимира Георгиева Радева, гр.Никола Козлево

14

15.02.2008

15.Сузана Радославова Борисова, гр.Нови пазар

15

15.02.2008

16. Валерия Аделинова Белова, гр.Монтана

16

15.02.2008

17. Диана Ганчева Крачолова, гр. Монтана

      17

15.02.2008

18. Айдън Хамид Мехмед, гр.Тервел

      18

15.02.2008

19.Симеон Асенов Христов, гр.Нова Загора

      20

15.02.2008

 

Още в Списъци:

» СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ, СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2014 ГОДИНА
» СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ, СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2013 ГОДИНА
» СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ, СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2012 ГОДИНА
» СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2011 ГОДИНА
» СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2009 ГОДИНА
» РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 111 ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В 54 ОБЩИНИ, ФИНАНСОВО ОСИГУРЕНИ ЧРЕЗ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2008 Г.
» СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2008 ГОДИНА


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net